Ir-raba' edizzjoni ta' Vivanda Chef Challenges, Food & more tibda mit-22 sal-25 ta’ Frar gewwa l-MFCC Ta’ Qali. Il-hinijiet tal-ftuh huma mill-10:00 ta’ filghodu sal-10:00 ta’ filghaxija mill-Hamis sas-Sibt u l-Hadd sad-9 ta’ filghaxija.

Il-fuq minn 300 kok, kemm lokali kif ukoll barranin ser jikkompetu fil-kompetizzjoni 'Malta Kulinarja' li ssir kull sentejn fejn il-gurija internazzjonali ser taghzel ir-rebbieha ta numru kbir ta’ kompetizzjonijiet tat-tisjir. Hija opportunita specjalment jekk ghandek xi stabiliment tal-ikel, kemm zghir kif ukoll kbir, biex tara l-ahjar prodotti jew servizzi offruti fl-industrija tal-'catering'.

Fil-'VIVANDA' ser issibu minn kompetizzjonijiet tal-koki, fran industrijali, borom, twagen u posati sa inbid, birra u ghagin frisk kif ukoll uniformijiet u apparat biex isahhan. Zuru Vivanda biex taraw dak kollu li d-dinja ta’ l-ikel ghanda x’toffri.
_____________________________________________________________

The fourth edition of VIVANDA - Chef Challenges, Food and more will take place from the 22nd till the 25th of February at MFCC Ta’ Qali. The opening hours are from 10:00am till 10:00pm from Thursday till Saturday and Sunday till 9:00pm.

Up to 300 chefs, both local and foreign will compete in the ‘Malta Kulinarja’ competition that takes place every two years, during which foreign judges will determine the winners of different cooking competitions. This is a great opportunity for those having a small or large establishment to see all the latest products and services offered to the catering industry.

Apart from the chef challenges mentioned above one can also find several products such as industrial ovens, kitchenware including pots, pans, tableware, wine, beer, fresh pasta, uniforms and a whole lot of other specialized cooking equipment. Visit VIVANDA to see the latest innovations of products the world of food has to offer.
_____________________________________________________________

PARTICIPATING EXHIBITORS

ALARM TECH
AZIENDA AGRICOLA BARBIERA GIUSEPPE
AZIENDA AGRICOLA DIANA
AZZOPARDI FISHERIES
BAKETECH
C&H BARTOLI
CAFFE BRASIL
CANDITFRUCHT SPA
CANTINE PEPI
CATERMAX LTD
CHEF WORKS
DANISH BAKERY LTD
FEBRONIA
HENDI FOOD SERVICE EQUIPMENT
INNOVATIVE SOLUTIONS
INSTITUTE OF TOURISM STUDIES
ISLAND LTD
J&C PISANI LTD
J. CALLEJA IMPORT & EXPORT LTD
MARIA ROSA WINE ESTATE
MEROLA HOTELS AND HOMES LTD
MIRACLE FOODS
PJ SUTTERS (MARKETING) LTD
PREMIUM COFFEE
PRIMO LATTE
PROKITCHEN
ROMANO VINI
RUDE INTERNATIONAL s.r.l
SIMONDS FARSONS CISK plc
SOLUTION L
SWAN LAUNDRY
THE CATERING CENTRE
THE DEFINITIVE(LY) GOOD GUIDE CO. LTD
THE MEATS
THE MIXOLOGIST
THERMOMIX MALTA
TRANSTELLAR GROUP
V. DEMAJO
VALGUSTO
VALHMOR BORG IMPORT/EXPORT LTD
WORLD MARKETING
WORLDWIDE CO. LTD

_____________________________________________________________


ENTRANCE FEE

€2.50

_____________________________________________________________

SCHEDULE OF EVENTS - Thursday 22nd February 2018

09:00am - 11:00am

Kitchen 1 (CHY - Brady Dalli)
Kitchen 2 (CHY - Adrian Buttigieg)
Kitchen 4 (JCY - Sheldon Sammut)
Kitchen 5 (JCY - Jack Bajada)
Kitchen 8 (SIP1 - Banquette Plated Desert J. Attard)

11:30am - 1:30pm

Kitchen 1 (JP-3 Trad. Mlt. - M. Xuereb)
Kitchen 2 (JP-3 Trad. Mlt. - M. Attard)
Kitchen 3 (SP-6 Trad. Mlt. - R. Marmara)
Kitchen 4 (SP-6 Trad. Mlt. - C.Spiteri)
Kitchen 5 (SP-6 Trad. Mlt. - G.L Grima)
Kitchen 6 (ST-2 - Bahia Restaurant - Amore, Mizzi, Maistre)
Kitchen 7 (ST-2 - Azerbajan - Mammadov, Salamov, Babayev)

11:30am - 12:45pm

Kitchen 9 (JP-1 J. Borg)
Kitchen 10 (JP-1 R. Buhagiar)

2:00pm - 4:00pm

Kitchen 1 (ST-2 Intercontinental Dalli, Bajada, Koruk)
Kitchen 2 (ST-2 Taro Galea, Borg, Borg)
Kitchen 3 (SP-2 Is-Suq tal-Belt Gatt, Chetcuti, Caserta)
Kitchen 4 (SP-2 Hilton Azzopardi, Caruana, Spiteri)
Kitchen 5 (SP-2 L'Artigilio Sell, Galea, Bondin)
Kitchen 7 (ST-2 - Debattista, Caruana, Gravino)
Kitchen 9 (ST-2 - Excelsior Team)

4:30pm - 6:30pm

Kitchen 1 (JPT-1 - George Attard / Andy Spagnol / Jean Vella)
Kitchen 2 (JPT-1 - Taro Cauchi, Attard, Attard)
Kitchen 3 (JPT-1 - Florean, Borg, Csano)
Kitchen 4 (JPT-1 - Hilton Darmanin, Sammut, Mifsud)
Kitchen 8 (JPT-1 - CorinthiaPalaceSA Saliba, Darmanin, Samir)
Kitchen 9 (JPT-1 - Excelsior Team)
Kitchen 10 (JPT-1 ITS Team - Grech, Coppini, Ellul)

5:00pm - 6:30pm

Kitchen 5 (STTP2 - Live High Tea - Caruana & Gravino)

Kindly refer to the official MALTA KULINARJA timetable on:
http://www.kulinarja.com/eventstimetable2018_3.pdf