"Pawlu Borg Bonaci, PJ Xerxen, Sander Agius, Snits, Daniel Chircop, Luke Dalli, jipprezenta Chris Spiteri, Bla Kondixin 2015. 15-il Sena ta’ dahq u divertiment! Biljetti minn www.blakondixin.com , Embassy Valletta jew MFCC Ta' Qali. Ticket Hotline : 9997 3339 jew ibghatlina Private Message. Biljetti minn €20."

Group Offer: Buy 9 Get 10
Dates: 21/22 - 27/28/29 Nov 2015