Dec 2015 - Weddings & Events

Il-bierah 5 ta’ Novembru, fl-MFCC giet inawgurata l-20 Edizzjoni tal-Weddings & Events Exhibition  mill-Onor Ministru Evarist Bartolo. Wara id-diskorsi, Fr. John Avellino bierek il-fiera u lil 6 koppjin protagonisti li din is-sena kellhom anniversarji specjali ta’ 50 sena, 40 sena, 30 sena, 20 sena, 10 snin u koppja mizzewgin godda. 

Sittax-il esibitur gew rikonoxxuti bhala parte?ipanti g?all-20 sena konsekuttiva.

Fil-fiera hemm 160 esibitur,  bi standard gholi li qatt ma rajna bhalu hawn Malta; fiera eleganti li tizboq lil tas-sena l-ohra kemm fid-daqs, fil-gmiel u fil-kwalita’.

Il-Ministru qabel mal-organizzatri?i tal-fiera Joan Haber li tixtieq li bi ftit promozzjoni min-naha tal-Gvern, Malta tigi irreklamata bhala destinazzjoni ghal zwiegijiet ta’ koppji barranin.  Is-settur huwa lest biex jilqa’ bosta aktar tigijiet milli qeghdin isiru llum.

Nawguraw futur hieni lill-koppji li ser ikuru din il-fiera.